Transport kruszywa wymaga wykorzystania odpowiednich środków przewozu. Węgiel jest jednym z najpopularniejszych środków opałowych, w związku z tym powstało wiele technik jego transportu oraz bezpiecznego i szybkiego przeładowywania. Aby odpowiednio zorganizować transport, trzeba zaplanować takie przedsięwzięcie logistycznie, biorąc pod uwagę, jaka trasa ma być pokonana oraz ile ton węgla należy przewieźć.

Sposoby na transport węgla

Duże ilości węgla kamiennego, a także brunatnego zaliczane są do tzw. ładunków masowych, najlepiej sprawdza się w tym wypadku:

– transport kolejowy, służy do przewozu opału na potrzeby przemysłowe,
– transport morski jest wykorzystywany do przewożenia węgla między znacznie oddalonymi od siebie państwami.

Mniejsze ilości transportowane są w naczepach ciągników siodłowych albo w wywrotkach. Niezależnie od wybranego środka przewozu, transport węgla należy zaplanować w taki sposób, aby nie dopuścić do obniżenia jego jakości. Składowanie w nieodpowiednich warunkach, a także niewłaściwy transport załadunek oraz przeładunek mogą doprowadzić do obniżenia wartości opałowej węgla. Z tego względu transport węgla powinien być cały czas odpowiednio monitorowany. Jeśli rozgrzana warstwa węgla przekracza 30 stopni C, trzeba ją usunąć. Samochody ciężarowe powinny być załadowane w taki sposób, aby ładunek był rozłożony równomiernie. Podczas transportu należy uważać, aby nie dokonywać przeładunku podczas deszczu, ponieważ może to doprowadzić do zawilgocenia opału, węgiel nie powinien również przemarzać.

Sprzęt wykorzystywany do transportu węgla

Transport węgla, jego załadunek oraz rozładunek odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, do wyładowania większej ilości wykorzystywane są specjalne dźwigi. Do mniejszych ilości kruszywa stosowane są ładowarki i przenośniki. Samochody ciężarowe, które zajmują się przewozem węgla, są zazwyczaj wyposażone w odpowiedni system samowyładowczy. Przewoźnicy zajmujący się transportowaniem węgla powinni cały czas obserwować sposób rozłożenia kruszywa, nieodpowiednie warunki mogą sprawić, że straci swoje właściwości.

Węgiel nie powinien być przewożony w nieprzystosowanych do tego celu samochodach. Zazwyczaj firmy zajmujące się przewozem posiadają sprzęt odpowiedni do załadunku i rozładunku takiego surowca. Samochód ciężarowy powinien charakteryzować się odpowiednim udźwigiem, powinien być również suchy i nienarażony na nadmierne nagrzewanie. Węgiel ma cenne właściwości, jest odporny na zniszczenie, ale nieodpowiedni transport może doprowadzić do jego dewastacji.

Dział:Transport